Народно-демократична ліга молоді (НДЛМ) :: Організація
Організація
18.02.2007

Ми є співтовариством молодих людей, що бажають брати участь в побудові сучасної молодої держави, яка могла б зайняти достойне місце в Європі та світі. Прагнемо, щоб кожен молодий громадянин України міг повною мірою користуватись своїми громадянськими та економічними правами.

Ми вважаємо, що не можна зводити всю молодь лише до членів „молодіжок”, а треба приділять дуже значну увагу роботі з неформальними молодіжними колективами та спільнотами.

Намагаємось розширити участь молодих людей в політичному, суспільному та економічному житті країни. Пропагуємо професіоналізм, працьовитість, відповідальність та порядність, як риси, необхідні для функціонування громадянського суспільства.

НДЛМ є середовищем успіху молоді. В лавах нашої організації є студенти, підприємці, селяни, школярі, науковці та політики.

В українському суспільстві вже сформувалася ціла генерація відомих людей, для яких НДЛМ стала невід’ємною частиною їх життя. Часто нас називають школою лідерів: дуже багато НДЛМівців створили або долучилися до створення інших „молодіжок”.

Ідеологія НДЛМ базується на засадах Народної демократії.

Формула Народної демократії була затверджена З’їздом НДЛМ. Сутністю Формули є виборність усіх ключових посад в органах влади всіх гілок і рівнів, здійснення постійного прямого впливу та забезпечення безперервного контролю громадян за роботою усіх органів влади, децентралізацію влади.

У НДЛМ увесь час існування організації відбувається гостра дискусія щодо ідеології, цінностей, стратегії, які не мають бути маніпулятивними, а повинні відображати реальні запити організації й окремих її представників.

Свідоцтвом уваги до питань ідеології та бажання розвиватися є наші партнерські відносини з міжнародною асоціацією Initiatives of Change.

У своїй діяльності прагнемо співпрацювати з усіма, хто поділяє демократичні цінності та працює для розбудови нашої держави. У центрі уваги Ліги стоїть молода людина, незалежно від її походження, національності, мови спілкування, віросповідання, соціального статусу.

Пріоритетними цілями НДЛМ виступають:

- створення умов для вільного розвитку людини, розкриття її творчого потенціалу, захист і реалізація інтересів та прав членів організації, молодих громадян України;
- сприяння побудові відкритого, громадянського суспільства, переходу України до демократичної держави із розвинутою соціально-орієнтованою ринковою економікою;
- пропагування ідеї студентського та молодіжного самоврядування;
- заохочення молодих людей до участі в політичному та економічному житті країни;
- сприяння культурі, що твориться молодими людьми та є до них адресованою;
- сприяння молоді в здобуванні освіти та кваліфікації, потрібних для виконання економічних та суспільних функцій.